Welkom op de skwinkel.nl onderdeel van stichting kankerbehandelen.nl

Deze webwinkel is door vrijwilligers gemaakt en wordt door vrijwilligers onderhouden. Zelfs sommige producten worden door vrijwilligers gemaakt. De opbrengst van deze webwinkel komt ten goede aan de stichting kankerbehandelen.nl, die daarmee patiënten helpt in hun strijd tegen kanker.

Namens deze patienten en de vrijwilligers willen wij u hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan dit goede doel.